Wpis do rejestru ośrodków:
OD/32/0001/16 ważny do 31.03.2019

Wpis do rejestru organizatorów:
OR/32/0004/16 ważny do 27.06.2019

OR/32/0019/15 ważny do 20.12.2018